سامانه اینترنتی افزایش اعتبار و خرید غذای دانشگاه علوم پزشکی کرمان
نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمائید.
  نام کاربری
  کلمه عبور
   پيامبر(صلي الله عليه و آله وسلم):خداوند از بنده اي که پس از خوردن لقمه غذا و يا آشاميدن جرعه اي او را سپاس مي گويد ،خشنود مي گردد. ************************************************************************************************************************ قابل توجه دانشجويان گرامي: با توجه به تغييرات ايجاد شده در برنامه غذايي لطفا قبل از رزرو غذا حتما منو را مرور نماييد قابل توجه دانشجويان گرامي ***(پس از صدور کارت و رزرو اينترنتي غذا 48 ساعت بعد تحويل غذا امکان پذير است)*** جهت رفاه حال دانشجويان از تاريخ 91/8/27 هر روز تا ساعت 13 مي توانيد غذا جهت 48 ساعت بعد خود رزرو يا حذف نمائيد قيمت هر وعده 5000 ريال مي باشد. *** 1-دانشگاه مجاز است از هر دانشجو در صورت رزرو کردن غذا و دريافت نکردن آن معادل 3برابر قيمت ژتون به ازاي هر وعده جريمه نموده و اين مبلغ را از اعتبار دانشجو کسر نمايد. *** 2-قيمت ژتون فراموشي معادل يک برابر قيمت ژتون عادي تعيين مي شود. تعداد مجاز استفاده از ژتون فراموشي حداکثر 3 بار در ماه خواهد بود و بعد از آن قيمت تمام شده دريافت خواهد شد. *** 3-قيمت ژتون روز فروش معادل 3 برابر قيمت ژتون عادي تعيين مي گردد. اين ژتون ها در صورت وجود غذاي مازاد و در ساعات پاياني کار سالن هاي غذا خوري به دانشجو ارائه خواهد شد. *** 4-دانشگاه در قبال تهيه و ارائه صبحانه، ناهار و شام در روزهاي جمعه و تعطيلات رسمي تعهدي ندارد. *** تذکر مهم: در صورت انتخاب اشتباه سلف جهت تحويل غذا، معاونت هيچ گونه مسئوليتي را بعهده نمي گيرد.